مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
VPS1 - General: Managed and optimized
Disk: 25GB
Premium Bandwidth: 3000 GB
Dedicated Ram: 1024 MB
CPUs: 16+ Equal share
Access: full root
Admin: Cpanel, DirectAdmin or plesk inclusive
IPs: 2 free

VPS2 - General: Managed and optimized
Disk: 75GB
Premium Bandwidth: 7000 GB
Dedicated Ram: 2.25 GB
CPUs: 16+ Equal Share
Access: full root
Admin: Cpanel, DirectAdmin or plesk
IPs: 2 free

VPS3 - General: Managed and optimized
Disk: 85GB
Premium Bandwidth: 9000 GB
Dedicated Ram: 3 GB
CPUs: 16+ Equal Share
Access: full root
Admin: Cpanel, DirectAdmin or plesk
IPs: 2 free

VPS4 - General: Managed and optimized
Disk: 105 GB
Premium Bandwidth: 11000 GB
Dedicated Ram: 3.75 GB
CPUs: 16+ Equal Share
Access: full root
Admin: Cpanel, DirectAdmin or plesk
IPs: 2 Free

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند () وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution